ČASTÉ DOTAZY

Vy se ptáte, my odpovídáme.

V poradně, kterou společně s kolegy tvoříme a neustále doplňujeme, najdete odpovědi na většinu svých dotazů týkajících řízeného větrání a rekuperace se zpětným ziskem tepla.

SEVi figurka 4

FAQ

Zde najdete většinu nejčastěji kladených otázek a odpovědí, stejně jako řadu užitečných tipů ohledně větracích systémů SEVentilation.

nejčastější dotazy

Rekuperace vzduchu, známá často jako řízené větrání se zpětným získáváním tepla, zajišťuje větrání bez nepříjemného průvanu a slouží pro využití tepla (energie) ze vzduchu, který je z domu odváděn pryč. Rekuperace řeší syndrom nezdravých budov. Odvádí znečištěný vzduch z interiéru, ale zároveň dokáže udržet většinu tepla uvnitř. Dochází k významné úspoře energie za vytápění nemovitosti při zachování hygienických podmínek pro výměnu vzduchu. Rekuperace zabraňuje vzniku plísní a zatuchlin. 

Hlavním významem je zajištění potřeby větrání a přivádění čerstvého vzduchu, kde se na rozdíl od větrání okny minimalizují tepelné ztráty. Účinnost rekuperace se pohybuje kolem 90%.

V současné době nachází významné uplatnění v rodinných a bytových domech. Důvodem je používání kvalitních stavebních izolačních materiálů a difusně uzavřených okenních výplní, které zamezují přirozené propustnosti vzduchu stavební konstrukcí. Z praxe je známé, že následně vzniká vyšší vlhkost s častým výskytem plísní. To má negativní dopad jak na samotnou stavbu, tak především na lidské zdraví. 

Tento způsob řízeného větrání je nejčastěji využíván dvěma způsoby. V dnešní době je využívána centrální a decentrální rekuperace.

U centrální rekuperace proudí vzduch potrubím do rekuperační jednotky, ve které dochází k předávání tepla. Přes plochu výměníku je čerstvý venkovní vzduch ohříván teplem z odpadního vzduchu a dále distribuován potrubními rozvody do jednotlivých místností.  

U decentrální rekuperace (lokální rekuperace) je nejpoužívanější teplosměnný keramický Hi-tech výměník. Je uložený v obvodovém zdivu a vzduch jím prochází v určitém intervalu střídavě vzduch ven a dovnitř na základě inteligentní řídící jednotky. Tím dochází k jeho nahřívání a ochlazování. Větrací jednotky se zpravidla osazují v páru z důvodu zamezení podtlaku a přetlaku. Decentrální rekuperace nevyžaduje žádné potrubní rozvody v domě a v případě poruchy jedné větrací jednotky mohou větrat další jednotky.

Výše dotace Nová zelená úsporám pro decentrální systém větrání se zpětným získáváním činí max. 75.000 Kč. Naše doporučení je spojit se s projektantem, který Vám připravuje projekt na dům.

Pro podání žádosti je nutné splnit několik kritérií:

 • projekt na vzduchotechniku
 • instalace rekuperace, která je v seznamu zaregistrovaných výrobků s přiděleným SVT kódem v programu NZÚ
 • doložení dokladu o měření průvzdušnosti obálky stavby, tzv. blowerdoor testu
 • doklad o úhradě faktury

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkaze.

Volba větracího systému stejně jako např. vytápění rodinného domu je rozhodnutí na desítky let. Obraťte se na odborníka. Proto doporučení, jakou vhodnou větrací jednotku se zpětným získáváním tepla zvolit, nechte na nás. Rádi Vám navrhneme řešení a připravíme vhodné umístění větracích jednotek SEVi 160 v různých modelových řadách. Kontaktujte nás, napište email, zavolejte, rádi se Vám budeme věnovat.

Základní otázkou je, zjistit příčinu vznikající vlhkosti. Ve starších domech jí mohou být tepelné mosty, promrzající zdivo, vlhké zdivo nebo jiné další příčiny. V novostavbách s kvalitními tepelnými izolacemi a v domech po rekonstrukci nebo po výměně oken a instalace zateplení je zpravidla důvodem vlhkosti zamezení přirozeného větrání.

Je obecně známé, že každá čtyřčlenná rodina vyprodukuje za den jen dýcháním přibližně kolem 10 litrů vody. Když k tomu přičteme běžný provoz domácnosti, kde se vaří, pere, sprchuje, jsou zde květiny nebo akvária, musí nám být jasné, že vyprodukovaná vlhkost a páry nemohou přirozenou cestou z domu odejít.

V těchto případech je řešením správné větrání. O tématu větrání je napsána celá řada článků, ať už se jedná o přirozené větrání okny, přetlaková nebo podtlaková větrání, řízené větrání se zpětným získáváním tepla apod. V dnešním běžném životě je nejvhodnějším řešením řízené větrání. Ať je venku chladno nebo horko, nemusíte neustále otevírat a zavírat okna. V zimě šetříte výrazně energii za teplo. V domě či v bytě je stále příjemně, je zde dostatek čerstvého vzduchu bez prachu a pylů a to vše z co nejmenšími energetickými ztrátami.

Ne vždy je důvod vzniku plísní za zdi stejný. Někdy jím může být nedostatečná izolace a tepelné mosty ve zdivu, na kterém kondenzují páry vyprodukované provozem domácnosti. Jindy zase přemíra použití izolačních materiálů a zamezení přirozeného větrání.

Rekuperace, větrání se zpětným získáváním tepla, ve většině případů pomůže zcela vyřešit nebo výrazně zlepšit problém navýšené vzdušné vlhkosti. Velkou výhodou je v tomto případě využití decentrální rekuperace SEVi 160 a to např. jen pro problémová místa, tzn. lokálně, nebo pro celý dům nebo byt jako celek.

Systém má zanedbatelnou spotřebu elektrické energie, uspoří peníze za vytápění v porovnání s větráním okny, má velmi jednoduchý servis, který zvládne každý a především jeho instalace je rychlá a nenáročná.

Výhody:

 • Přináší komfort. Nejsme otroky otevírání a zavírání oken, a protože jako lidé jsme přirozeně líní, proto se obecně spíše nevětrá, než větrá. Z toho důvodu dochází ke vzniku vlhkostí, plísní, zvýšení koncentrace škodlivých látek a radonu. V bytě máme vydýchaný vzduch přes den a v místnostech, kde spíme i v noci.
 • Významný pozitivní zdravotní dopad. Větrací systém zlepšuje kvalitu vzduchu v domě, kde se lépe žije a spí. Máme více energie, nejsme tak rychle unavení, máme větší schopnost se soustředit. Použitím pylových filtrů v období pylové sezóny snížení zátěže pro alergiky.
 • Úspora energií. Rekuperace větrá se zpětným získáváním tepla. Využívá teplo ze vzduchu, který odvádí z domu pryč. Tzn. šetří peníze za energie za vytápění, než kdybychom větrali okny.
 • Jednoduchý servis, který zvládne každý uživatel svépomocí bez potřeby za něj platit.

Nevýhody:

 • Pořizovací náklady na větrání
 • Trvalá péče o zařízení
 • Nutnost výměny filtrů

Při větrání otevřenými okny není přiváděn do interiéru pouze venkovní čerstvý vzduch, ale s ním všechny částice většího i drobnějšího charakteru. Tedy i pyly. V tomto ohledu může alergikům významně pomoci snížit množství pylů integrovaný filtr, kterým je každá větrací jednotka SEVi 160 vybavena. V období pylové sezóny je tak doporučováno vložit na místo standartě používaného prachového nebo uhlíkového filtru jemnější pylový filtr.

Ve většině případů je rizikovost ostatních typů alergií podmíněna nedostatečnou výměnou vzduchu. Přivedení čistého a čerstvého venkovního vzduchu může snížit množství alergenů v bytech, a tak oddálit vznik alergických potíží a zlepšit i stav při astmatu. Systém řízeného větrání s rekuperací přivádí dostatek čerstvého vzduchu, snižuje vlhkost vzduchu, zamezuje tvorbě plísní, odvětrává oxid uhličitý, formaldehydy, látky, které se uvolňují z vybavení interiéru bytů (z nábytku, podlahovin, nátěrů), radon, ostatní plyny, aerosoly, nepříjemné zápachy, zbavuje prostor prachu a pylů.

Obecně známé pravidlo je, že klasickým větráním okny se vyplýtvá 40 až 50 % draze vyrobeného tepla. Při využití rekuperace protopíme o polovinu méně. Konkrétně decentrální rekuperace SEVi 160 uspoří 17,2 kWh/m2/rok.

Hlavní význam rekuperace však hledejte především z pohledu pozitivního vlivu na lidské zdraví a na dobrý stav konstrukce zdiva bez vlhkosti a plísní. Rekuperace zajišťuje přívod čerstvého vzduchu bez zbytečných ztrát tepla.

Rekuperace vzduchu je zajištění neustálého přísunu čerstvého vzduchu za využití tepla z odpadního odváděného vzduchu. Rekuperační jednotka je zařízení, které rekuperaci zajišťuje. Obsahuje teplosměnný výměník, zajišťující funkci přenosu tepla a další regulační a ovládací prvky. Rekuperační jednotky se rozdělují zpravidla na centrální a decentrální.

Své příznivce má decentrální větrací SEVi 160 systém pro svou vysokou flexibilitu a jednoduchou montáž. V nemovitostech, ve kterých již bydlí, nevyžaduje montáž žádné rozsáhlé stavební úpravy, kvůli kterým by se stal byt na několik dnů neobyvatelný. Větrací jednotky jsou bez složitých rozvodů vzduchu. Celý systém je uložen v potrubí ve speciálním materiálu, který tlumí vibrace. Větrání patří k nejtišším ve své třídě. Tlumí přenos hluku z venkovního prostředí do interiéru a to ve variantě SEVi 160 Plus o 49 dB. Proto je vyhledávané do míst s vyšší hlukovou zátěží. Servisní nároky jsou minimální. Údržbu zvládne každý bez nářadí za 5 minut. Spotřebou elektrické energie se řadí větrací jednotky SEVi 160 k nejúspornějším. Nevyžadují elektrický předehřev vzduchu při poklesu venkovní teploty pod bod mrazu. Dvojice větracích jednotek včetně ovladače má příkon přibližně 3,4 W, podobně jako LED žárovka.

Decentralizovaný ventilační systém zajišťuje zdravé a energeticky úsporné větrání tak, aby se z domu dostala pryč vlhkost, vydýchaný vzduch a v něm obsažené škodlivé látky. Větrací jednotky SEVi 160 přivádí čerstvý, filtrovaný a předehřátý vzduch. A to nejen ve velmi dobře izolovaných novostavbách, ale i v budovách, které procházení rekonstrukcí, výměnou oken a realizací zateplení.

Obecně platí, že používáním větrání se zpětným ziskem tepla ušetříme v průměru 50 % nákladů na vytápění v porovnání s větráním okny. Přesný výpočet návratnosti přísluší především projektantům. Každá stavba se liší svými tepelnými vlastnostmi a použitými stavebními materiály. Jinak tomu bude u novostaveb, jinak u staršího domu. 

Praxe ukazuje, že ne vždy je možné hodnotit decentrální rekuperaci pouze z pohledu návratnosti a úspory. Často se jedná např. o řešení snížení hlukové zátěže z venkovního prostředí, nemožnost otevírání okem v některých místnostech nebo zajištění automatizovaného přívodu čerstvého vzduchu. Hlavní význam rekuperace spočívá především v pozitivním působení na lidské zdraví a na dobrý stav konstrukce zdiva bez vlhkosti a plísní.

Finančně nelze spočítat zlepšení kvality vzduchu pro uživatele, kterým je např. alergik. Tím je myšleno snížení prachových a pylových částic přenesených z venku, nedostatečná výměna vzduchu, oddálení alergických potíží nebo zlepšení stavu při astmatu, odvětrávání oxidu uhličitého, formaldehydů, látek, které se uvolňují z nábytku, podlahovin, nátěrů, odvětrání radonu nebo nepříjemných zápachů.

Větrat můžeme „po staru“ okny, což představuje nejvyšší tepelné ztráty. Dále různými ventilátory, systémy přetlakového a podtlakového větrání. Nejbližší alternativou je však centrální rekuperace s potřebnou instalací potrubních rozvodů. Tu je vhodné uváženě plánovat již ve fázi projektu stavby domu.

Servis a údržba větrací jednotky SEVi 160 je velmi jednoduchá a zvládne jí každý. Stačí sejmout vnitřní kryt, ve kterém je uložen filtr (prachový, pylový nebo uhlíkový) a ten vyměnit za nový v doporučené frekvenci 1x za 3 měsíce. Dále doporučujeme jednou za půl roku vysunout větrací jednotku z potrubí, vyndat keramický výměník, vložit do myčky na nádobí nebo jen propláchnout pod teplou vodou, nechat oschnout vrátit zpět. A máte hotovo

Nemusíte se ničeho obávat. Životnost decentrální rekuperace je omezena prakticky pouze životností mechanicky namáhaného komponentu, tedy ventilátoru, který je v případě potřeby kdykoliv velmi snadné vyměnit. Výměnu zvládne bez problému každý uživatel.

Větrací jednotka a celý větrací systém jako celek neobsahuje žádné jiné komponenty, které by nepříznivě ovlivňovaly její životnost. Záruční doba na keramický Hi-tech výměník je 10 let, životnost je destítky let.

SEVi figurka 2

Rádi vám zdarma zpracujeme návrh na umístění větracích rekuperačních jednotek i cenovou nabídku, zajistíme osobní konzultaci i instalaci na klíč včetně uvedení do provozu.

Máte otázky? Zavolejte nám!

+420 725 632 460
(po - pá: 08:00 - 18:00
so: 9:00 - 12:00)