Jak funguje rekuperace vzduchu?

Tento způsob řízeného větrání je nejčastěji využíván dvěma způsoby. V dnešní době je využívána centrální rekuperace nebo decentrální rekuperace.

U centrální rekuperace proudí vzduch potrubím do rekuperační jednotky, ve které dochází k předávání tepla. Přes plochu výměníku je čerstvý venkovní vzduch ohříván teplem z odpadního vzduchu a dále distribuován potrubními rozvody do jednotlivých místností.

U decentrální rekuperace (lokální rekuperace) je nejpoužívanější teplosměnný keramický Hi-tech výměník. Je uložený v obvodovém zdivu a vzduch jím prochází v určitém intervalu střídavě ven a dovnitř na základě inteligentní řídící jednotky. Tím dochází k jeho nahřívání a ochlazování. Větrací jednotky se zpravidla osazují v páru z důvodu zamezení podtlaku a přetlaku. Decentrální rekuperace nevyžaduje žádné potrubní rozvody v domě a v případě poruchy jedné větrací jednotky mohou větrat další jednotky.