Jak vypočítat návratnost decentrální rekuperace?

Obecně platí, že používáním větrání se zpětným ziskem tepla ušetříme v průměru 50 % nákladů na vytápění v porovnání s větráním okny. Přesný výpočet návratnosti přísluší především projektantům. Každá stavba se liší svými tepelnými vlastnostmi a použitými stavebními materiály. Jinak tomu bude u novostaveb, jinak u staršího domu.

Praxe ukazuje, že ne vždy je možné hodnotit decentrální rekuperaci pouze z pohledu návratnosti a úspory. Často se jedná např. o řešení snížení hlukové zátěže z venkovního prostředí, nemožnost otevírání okem v některých místnostech nebo zajištění automatizovaného přívodu čerstvého vzduchu. Hlavní význam rekuperace spočívá především v pozitivním působení na lidské zdraví a na dobrý stav konstrukce zdiva bez vlhkosti a plísní.

Finančně nelze spočítat zlepšení kvality vzduchu pro uživatele, kterým je např. alergik. Tím je myšleno snížení prachových a pylových částic přenesených z venku, nedostatečná výměna vzduchu, oddálení alergických potíží nebo zlepšení stavu při astmatu, odvětrávání oxidu uhličitého, formaldehydů, látek, které se uvolňují z nábytku, podlahovin, nátěrů, odvětrání radonu nebo nepříjemných zápachů.