Jak získat podporu na systém nuceného větrání s rekuperací tepla?

Výše dotace Nová zelená úsporám pro decentrální systém větrání se zpětným získáváním činí max. 75.000 Kč. Naše doporučení je spojit se s projektantem, který Vám připravuje projekt na dům.

Pro podání žádosti je nutné splnit několik kritérií:

  • projekt na vzduchotechniku
  • instalace rekuperace, která je v seznamu zaregistrovaných výrobků s přiděleným SVT kódem v programu NZÚ
  • doložení dokladu o měření průvzdušnosti obálky stavby, tzv. blowerdoor testu
  • doklad o úhradě faktury

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkazu.