K čemu slouží rekuperace vzduchu?

Rekuperace vzduchu, známá často jako řízené větrání se zpětným získáváním tepla, zajišťuje větrání bez nepříjemného průvanu a slouží pro využití tepla (energie) ze vzduchu, který je z domu odváděn pryč. Rekuperace řeší syndrom nezdravých budov. Odvádí znečištěný vzduch z interiéru, ale zároveň dokáže udržet většinu tepla uvnitř. Dochází k významné úspoře energie za vytápění nemovitosti při zachování hygienických podmínek pro výměnu vzduchu. Rekuperace zabraňuje vzniku plísní a zatuchlin.

Hlavním významem je zajištění potřeby větrání a přivádění čerstvého vzduchu, kde se na rozdíl od větrání okny minimalizují tepelné ztráty. Účinnost rekuperace se pohybuje kolem 90%.

V současné době nachází významné uplatnění v rodinných a bytových domech. Důvodem je používání kvalitních stavebních izolačních materiálů a difusně uzavřených okenních výplní, které zamezují přirozené propustnosti vzduchu stavební konstrukcí. Z praxe je známé, že následně vzniká vyšší vlhkost s častým výskytem plísní. To má negativní dopad jak na samotnou stavbu, tak především na lidské zdraví.