PLÍSNĚ V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECH

Vlhkost, ideální prostředí pro vznik plísní

S plísněmi v interiéru

se v posledních letech potýkají nejen historické objekty, starší rodinné domy a chalupy, ale i dokonce novostavby či byty v zateplených a revitalizovaných panelových domech, kde dříve býval spíše sušší vzduch.

Příčinou může být použití nevhodných stavebních komponentů. V bytech se díky kombinaci různých faktorů potýkáme se špatnou cirkulací vzduchu, které spolu s nepravidelným či nedostatečným větráním zapříčiňuje zvyšování vzdušné vlhkosti.

Vlhkost (obsah vody ve vzduchu a ve zdech) je příčinou růstu a rozmnožování plísní v bytech. Stavební závadu uživatel bytu většinou sám nemůže ovlivnit. Svým chováním však může ovlivnit vlhkost ovzduší. Kondenzovaná voda z ovzduší se vsakuje do zdí nebo předmětů a umožňuje růst plísní. Jednoznačným ukazatelem nedostatečného odvětrání vzdušné vlhkosti v místnostech jsou zamlžená nebo orosená okna.

Tento jev známe všichni. Např. v koupelně po sprchování se zamlží zrcadlo. Pokud bude v koupelně vysoká vlhkost delší dobu, začne dokonce voda stékat po zrcadle dolů. Stejně tak je tomu i u oken. Vysoká vlhkost ze vzduchu se totiž sráží na chladných hladkých plochách, a proto jí můžeme pozorovat ve formě kapek. Vlhkost ovšem dokáže způsobovat velké problémy. Vytváří ideální prostředí pro růst plísní, které negativně ovlivňují zdraví.

Jak uvádí RNDr. Kateřina Klánová, CSc.

„Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší mohou přítomným osobám poškozovat zdraví. Nejčastěji dochází ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale. Výskyt zdravotních obtíží závisí na imunologickém stavu (obranyschopnosti) lidského organismu a dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub. Více citlivé k plísním jsou děti, staří lidé a lidé, jejichž organismus je oslaben jiným onemocněním.“

Udržení zdravého prostředí je tedy alfou a omegou zdravého života. Je tedy nutné snížit nadměrnou vzdušnou vlhkost na optimální úroveň a tak pomoci snížit výskyt plísní. „Je vhodné používat takové přípravky, které mají kromě dezinfekčního účinku i složku, která působí preventivně.“

„Pokud nelze větrat, je možné při zavřených oknech odstranit vzdušnou vlhkost použitím odvlhčovače.“, předesílá RNDr. Kateřina Klánová, CSc. Pokud chceme výskyt plísní eliminovat na minimum a snížit tak veškerá, s nimi spojená, rizika, měli bychom udržovat vlhkost na optimální úrovni. Základem je pravidelné intenzivní větrání.

Zdroj: web plisne.com