DÝCHEJTE KVALITNĚJŠÍ vZDUCH, ŽIJTE LEPŠÍ ŽIVOT

Poznejte výhody decentrální
i centrální rekuperace

Častým větráním přicházíme zvláště v zimním období o teplo, a tím i o peníze. Řízené větrání, rekuperace, jsou pojmy, které jsou stále pro mnohé z nás ještě velkou neznámou, i když se v dnešní době o nich hodně mluví ve spojitosti s kvalitou vzduchu v našich domovech.

Zjednodušeně řečeno, rekuperace je zpětné získávání tepla. 

Srdcem celého systému řízeného větrání s rekuperací tepla je rekuperační jednotka, ve které dochází k samotnému předání tepla. A právě zde je zapotřebí se zamyslet nad typy rekuperace a rekuperačních jednotek. Zatímco centrální rekuperace funguje na principu jednotek, které odvádí vzduch ven pomocí tepelně-izolačního potrubí, decentrální rekuperace nepotřebuje náročnou instalaci potrubních rozvodů a větrací jednotky se nainstalují přímo do obvodové zdi budovy.

 

DECENTRÁLNÍ REKUPERACE

Decentrální větrací systémy se začínají na trhu prosazovat stále více. Jejich výhody jsou nesporné. Mají nízké provozní náklady díky stejnosměrnému proudu, dlouhodobě levně udržitelný systém s jednoduchou údržbou bez použití nářadí (nevyžadují servis specializovanou firmou) a mají velice tichý chod.

Srdcem decentrální rekuperace je jednotka SEVi 160.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA SEVI 160 - MODELOVÁ ŘADA

Patří k nejmenším decentrálním větracím systémům se zpětným získáváním tepla.

Jednotka Duo se skládá ze 2 jednotek SEVi 160 Standard, které jsou nad sebou.

Vhodné pro větrání koupelny, WC, technické místnosti 

Posunuté venkovní vyústění větracího systému do ostění okna bez vlivu na snížení výkonu oproti variantě SEVi 160.

Tento model umožňuje díky speciálnímu venkovnímu krytu instalaci u velmi tenkého zdiva a to již od 150 mm.

Umožňuje řízené větrání také v místnostech, které nenavazují na venkovní zdivo a nemají možnost přímého prostupu ven

Je určená pro větrání podkrovních prostor se zpětným ziskem tepla s možností estetického zabudování do střechy rodinného domu.

Sklepní systém zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu u zdiva pod úrovní venkovního terénu

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA SEVI 160 - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Větrání je aktivováno pouze tehdy, když rosný bod přiváděného vzduchu z venku je nižší než uvnitř

Je určená pro ovládání až 12 větracích jednotek (6 párů  jednotek) SEVi 160 se zpětným ziskem tepla.

Základní ovládací prvek s čidlem vlhkosti určená pro ovládání až 6 větracích jednotek (3 párů větracích jednotek) SEVi 160.

sevi-family-small (13)

Decentrální větrací systém SEVi Multi umožňuje větrat současně 2 místnosti.Větrací rekuperační jednotka SEVi Multi představuje nejmodernější technologii zabudovanou v designovém úzkém provedení.   

Možnost získat podporu v programu nová zelená úsporám - decentrální rekuperace

V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM lze na systém řízeného větrání s rekuperací tepla získat v určitých případech finanční podporu ve výši až 450.000 Kč (v rámci výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie), nebo až 100.000 Kč v případě instalace do stávajících rodinných domů.

Při centrálním větrání jsou do jednotky přes rozváděcí boxy hvězdicovitě vedeny rozvody do jednotlivých místností, zároveň je jednotka připojena pomocí tepelně-izolačního potrubí do exteriéru. V místnostech jsou rozvody zakončeny stěnovým nebo stropním boxem, určeným pro osazení vyústky a na fasádě je pak potrubí zakončeno fasádními zakončovacími prvky.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA SEVI ZG

Rekuperační jednotka SEVi ZG 200 je centrální větrací systém se zpětným ziskem tepla, s integrovaným připojením k internetu, schválený Německým institutem pro stavební technologie

Rekuperační jednotka SEVi ZG 400 je centrální větrací systém se zpětným ziskem tepla, s integrovaným připojením k internetu, schválený Německým institutem pro stavební technologie

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

AŽ 10 LITRŮ VODY

může vyprodukovat průměrná čtyřčlenná rodina během 24 hodin strávených v interiéru.
Postačí k tomu dýchání, spánek a zcela běžné činnosti v domácnosti, jako je vaření či sprchování.