proudění vzduchu

VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZISKEM TEPLA

Řízené větrání obytných místností se zpětným ziskem tepla („rekuperace“) se stalo běžným standardem. Pokud se v dnešní době jedná o moderní navrhování budov, jen systém řízeného větrání splňuje požadavky na pohodlné, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima. Kombinuje nízké náklady na topení, ochranu proti plísním a vlhkosti, omezuje vznik alergií a chrání vnitřní prostředí před prachem a hlukem. Jedná se o investici, která se vyplatí.

Nejprve krátce o tom, jaké možnosti dnes běžný uživatel má. Obecně systémů větrání je několik. Mezi nejznámější však patří centrální a decentrální (mnohdy nazývaná lokální) rekuperace.

Centrální systémy

Centrální systémy větrání se nejčastěji používají v nové výstavbě. Mezi ně patří především nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Základ tvoří centrální rekuperační jednotka s křížovým, protiproudým nebo entalpickým výměníkem, systém potrubních vzduchovodů pro přivádění čerstvého a odvod odpadního vzduchu a programovatelné ovládání. (obrázek: rekuperační jednotka FUTURA od Jablotronu)

Decentrální systémy

Decentrální systémy se liší především tím, že pro svůj provoz nepotřebují žádné složité rozvody vzduchu po domě, ale přívod a odvod vzduchu prochází jednoduše izolovaným potrubím bez tepelných mostů obvodovou zdí. Decentrální rekuperace mají různá provedení. Buďto jsou to „krabice“ na zdi, ve kterých najdete zmenšené provedení výměníku obdobného centrální rekuperaci, anebo sofistikovanější a účinnější keramický výměník uložený přímo v potrubí v obvodové zdi. Tak je tomu i v případě jednotky SEVi 160.

Jednotka SEVi 160 patří do skupiny decentrální rekuperace, systému větrání se zpětným získáváním tepla s účinností až 90 %. Jedná se o malé, tiché a účinné zařízení, které se stará o řízenou výměnu vzduchu ve stavbách a významně zlepšuje stav vnitřního mikroklimatu a slouží jako prevence proti tvorbě vlhkosti, plísni a syndromu nezdravých budov (zdraví škodlivé látky: CO2, radon, formaldehydy a další). 

Větrací jednotky SEVi 160 pracují v páru. Principem je střídavé přepínání fáze nasávání a fáze výfuku vzduchu mezi oběma výměníky v cyklu 75 sekund. Tím dochází k ohřívání a zchlazování keramického Hi-tech výměníku. Čerstvý venkovní vzduch, který je vháněn dovnitř, je tak ohříván. Díky vysoké účinnosti až 90 %  je teplota přiváděného vzduchu blízká teplotě v interiéru.