Kolik ročně ušetří rekuperace tepla?

Obecně známé pravidlo je, že klasickým větráním okny se vyplýtvá 40 až 50 % draze vyrobeného tepla. Při využití rekuperace protopíme o polovinu méně. Konkrétně decentrální rekuperace SEVi 160 uspoří 17,2 kWh/m2/rok.

Hlavní význam rekuperace však hledejte především z pohledu pozitivního vlivu na lidské zdraví a na dobrý stav konstrukce zdiva bez vlhkosti a plísní. Rekuperace zajišťuje přívod čerstvého vzduchu bez zbytečných ztrát tepla.